Werkwijze

Aanmelden

U kunt zich aanmelden telefonisch (030-6378971), via de website of per email: info@persoon-en-context.nl. Voor aanmelding of overleg ben ik over het algemeen goed bereikbaar tussen 8.30 en 9.00 uur.

Om voor vergoeding van de therapiekosten in aanmerking te komen zal u altijd worden gevraagd om naar het eerste gesprek een verwijsbriefje van uw huisarts mee te brengen, alsmede een kopie van paspoort/rijbewijs en uw verzekeringspasje. De zorgverzekeraar zal aanspraak maken op uw eigen risico.

Uiteraard heeft u inspraak op de tijden/dagen waarop u gesprekken wilt hebben. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeuren. De praktijk is dagelijks geopend tussen 9.00 en 15.00 uur.

Intake

In het eerste gesprek – de intake – maakt u kennis met uw behandelaar. Samen met u wordt bekeken wat precies uw vraag is, waarmee u geholpen wilt worden en of Persoon en Context de gewenste hulp kan bieden. Ook stellen we een behandelplan op. Vaak is dit eerste gesprek meteen de start van de behandeling.

Behandelplan

In het behandelplan staan verschillende afspraken die u en uw behandelaar samen formuleren. Deze gaan over:

  • wat precies uw klachten zijn (diagnose);
  • de doelen van de behandeling;
  • wat de behandeling inhoudt met de frequentie van de gesprekken;
  • hoe lang de behandeling ongeveer zal duren.

Met uw toestemming stuurt uw therapeut een korte brief naar uw verwijzend huisarts.
Ook wordt u gevraagd om mee te doen aan Routine Outcome Monitoring (ROM). U krijgt dan via email bij de start en aan het eind van de behandeling een vragenlijst toegestuurd, zodat ook objectief meetbaar wordt of onze behandeling voor u geholpen heeft.