Praktische informatie

Afmelden

Persoon en Context biedt tweedelijns, dus specialistische psychotherapeutische zorg. Deze zorg is schaars en duur. Wij doen er dan ook alles aan om de beschikbare tijd zo goed mogelijk te benutten. Hier hebben wij uw hulp bij nodig, zodat onze wachtlijst zo kort mogelijk kan zijn. Het niet tijdig afmelden van een afspraak, waardoor wij niet iemand anders kunnen inplannen, heeft dan ook financiële consequenties voor u.

Indien een afspraak (om welke reden dan ook) niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken tijd te melden. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om 55,– bij u in rekening te brengen. Dit bedrag krijgt u niet terug van de zorgverzekeraar.

Wachttijden

De wachttijden worden zo nauwkeurig mogelijk bijgehouden en weergegeven. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Na de intake is er geen aparte wachttijd voor de start van de behandeling.

Waarneming

Als de praktijk gesloten is tijdens vakantieperioden, hebben wij een samenwerking met collega’s voor waarneming in acute situaties.

Klachten of suggesties en tips:

Psychotherapeuten houden zich aan de beroepscode voor psychotherapeuten die is opgesteld door de Landelijke Vereniging voor Psychotherapie (LVVP). De intentie is om de therapie zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over genomen beslissingen of de wijze waarop er met u is omgegaan. U kunt uw klacht  dan het beste eerst bespreken. Mochten we niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u zich wenden tot  de klachtencommissie van de LVVP.

Privacy statement volgens AVG:

In bijgevoegd document kunt u lezen hoe uw privacy gewaarborgd is.

Kwaliteitsstatuut:

Ik beschik over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, dat is in te zien in de praktijk.