Verwijzers

Voor wie

U kunt naar Persoon en Context verwijzen voor de diagnostiek en behandeling van alle typen psychische klachten, relatieproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek en gedragsproblemen van patiënten die 18 jaar of ouder zijn. Ik ben gewend zorgvuldig af te stemmen en samen te werken, mits daartoe toestemming wordt gegeven door de cliënt.