Verwijzers

Voor wie

U kunt naar Persoon en Context verwijzen voor de diagnostiek en behandeling van alle typen psychische klachten, relatieproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek en gedragsproblemen van patiënten die 18 jaar of ouder zijn. Ik ben gewend zorgvuldig af te stemmen en samen te werken, mits daartoe toestemming wordt gegeven door de cliënt.

ROM

In 2012 is Persoon en Context begonnen met het invoeren van de ‘Routine Outcome Monitoring’ (ROM). Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt binnen de GGz gezien als een essentieel onderdeel van kwaliteitsbewaking en bevordering. De vragenlijsten die patiënten hiervoor ontvangen gaan over klachtenreductie en klanttevredenheid. De begin- en eindmeting wordt standaard besproken met de patiënt, zodat veranderingen ook objectiveerbaar zijn. De ROM beginmeting is belangrijk in het diagnostisch proces; de eindmeting kan ook richtinggevend zijn in het samen met de patiënt nadenken over eventueel nog noodzakelijke zorg.
Ik maak gebruik van het ROM Portal van Embloom.