Kosten intake, psychodiagnostiek en behandeling

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg valt onder de Zorgverzekeringswet. Behandelingen voor psychische problemen worden vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering, indien er sprake is van een DSM- V diagnose.

De geneeskundige GGZ valt daarbij wel onder het eigen risico.

Indien er uitsluitend sprake is van “relatieproblemen” als hoofddiagnose dan zijn de kosten voor een consult relatietherapie € 115,- per zitting van 50 minuten. Voor coaching en psychotherapie waarvoor geen verwijzing is van de huisarts, geldt ook een tarief van € 115,- per zitting van 50 minuten.

Persoon en Context heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De declaratie aan de zorgverzekeraar wordt door ons verzorgd, ongeacht of u een natura of restitutie polis hebt. Als u toch een rekening ontvangt vanwege uw aanmelding bij de Persoon en Context, dan betreft dit het eigen risico. De tarieven die gehanteerd worden door de zorgverzekeraar kunt u bekijken op de website van de Nza.