Kosten intake, psychodiagnostiek en behandeling

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg valt onder de Zorgverzekeringswet. Behandelingen voor psychische problemen worden vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering.

De geneeskundige GGZ valt daarbij wel onder het eigen risico.

Helaas heeft Minister Schippers besloten dat “relatieproblemen” als diagnose vanaf 01 januari 2013 niet meer vergoed wordt.
Dit betekent niet dat relatietherapie als methode niet meer vergoed wordt.
Het kan zijn dat relatieproblemen voortvloeien uit andere problematiek, zoals depressie, angst, posttraumatische stress of persoonlijkheidsproblematiek. In dat geval wordt de zogenaamde ‘hoofddiagnose’ behandeld met relatietherapie of een combinatie van individuele- en relatietherapie. De ‘hoofddiagnose’ wordt vergoed uit het basispakket.

Indien er uitsluitend sprake is van “relatieproblemen” als hoofddiagnose dan zijn de kosten voor een consult relatietherapie € 90,- per zitting van 50 minuten. Dit komt dan voor eigen rekening.

Persoon en Context heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. De declaratie aan de zorgverzekeraar wordt door ons verzorgd, ongeacht of u een natura of restitutie polis hebt. Als u toch een rekening ontvangt vanwege uw aanmelding bij de Persoon en Context, dan betreft dit het eigen risico.

Natura en Restitutiepolis
In geval van een Naturapolis worden de kosten voor behandeling bij niet gecontracteerde zorgverleners gedeeltelijk (60-80%) vergoed.
In geval van een Restitutiepolis worden kosten voor behandeling volgens het wettelijk tarief of marktconform vergoed. De keuze van zorgverlener is vrij.
Voor een overzicht van ‘volledige’ restitutiepolissen in 2019 zie de site van zorgvoorkwaliteit.nu.