Persoon en Context doet mee aan Routine Outcome Monitoring (ROM)

maandag, 16 april, 2012

Per 1 januari doet Persoon en Context mee aan Routine Outcome Monitoring (ROM).

ROM is een methode om geleverde zorg te evalueren en te verbeteren. In onze praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of meerdere vragenlijsten die aan het begin en aan het einde van een behandeling worden ingevuld.

Wij maken voor ROM gebruik van de diensten van TelePsy. TelePsy biedt een internetapplicatie voor diagnostiek en ROM. De ROM-applicatie is erg gebruiksvriendelijk ook voor u.

Tijdens de intake vragen wij u of u mee wilt werken aan onze effectmeting. U krijgt dan thuis per email een berichtje dat er een vragenlijst klaar staat die vraagt naar uw klachten.
Wij gebruiken de OQ-45, een vragenlijst voor onderzoek naar behandelresultaten . Er verschijnen 45 vragen op uw scherm die gescoord kunnen worden van nooit (O) tot bijna altijd (4).

Voor meer informatie over ROM: GGZ Nederland

Literatuur over de OQ-45:
Jong, K. De., Nugter, A., Pollak, M., Wagenborg, H., Spinhoven, P., & Heiser, W. (2008). De Nederlandse versie van de outcome questionnaire: een cross-culturele validatie. Psychologie en gezondheid, 36, 35-45.